AVÍS SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DEL CÀMPING PALAMÓS

Mitjançant aquest avís, ROQUÉ SL (en endavant, el “Càmping”) informa els usuaris de les seva pàgina web www.campingpalamos.com. de la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, “les Dades Personals”) per tal que determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar al Càmping les Dades Personals requerides en el formulari de reserva i/o de sol.licitud d’informació. El Càmping es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives i a les pràctiques de la indústria.

Les Dades Personals seran tractades automatitzadament i incorporades a fitxers dels que el Càmping serà titular i responsable. La recollida i tractament de Dades Personals, duts a terme pel Càmping o per tercers en el seu nom, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, en el seu cas, amb el Càmping, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis del Càmping, la seva adequació a les preferències i gustos del clients, i l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació comercial sobre els serveis que el Càmping ofereix actualment i en el futur.

El Càmping no cedirà les Dades Personals a tercers sense el consentiment previ i exprés dels afectats. El Càmping o, en el seu cas, els tercers que tractin les Dades Personals en nom del Càmping, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits. No obstant, l’usuari ha d’ésser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d’accés, cancel.lació, rectificació i oposició, contactant amb el Càmping a través del correu electrònic
[email protected].

REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES UE 2016/679 DEL 25 DE MAIG