Tenen ombra les parcel·les?

Si, especialment a la zona on hi ha moreres, al costat de les piscines.