Hi algun autobús al poble o a la platja?

Sí, però només funciona del 20 de juny a l’11 de setembre. Funciona entre 9 del matí i 9 del vespre, descans de 2 a 4 h. Surt cada 45 minuts just davant del càmping.